Uitstel accountantsverklaring NOW

De NBA en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben een oplossing gevonden voor enkele complexe problemen waar accountants tegenaan lopen bij de controle van NOW-verantwoordingen.

Aanpassing protocol en standaarden

Samen met de NBA past het ministerie het accountantsprotocol en de standaarden aan, zodat de NOW-toetsing beter werkbaar is. De NBA legt standaard 3900N opnieuw ter consultatie voor; die consultatie loopt tot 28 september. Op een later moment wordt ook standaard 4415 opnieuw geconsulteerd.

De controle voor de NOW-subsidie is afhankelijk van de hoogte van het subsidiebedrag en de grootte van de onderneming. Bedrijven die een voorschot hebben gehad tussen de 20.000 euro en de 125.000 euro moeten een derdenverklaring aanleveren. Boven de 125.000 euro hebben bedrijven een accountantsverklaring nodig. Dit zijn relatief minder bedrijven, maar met grote subsidiebedragen.

In oktober 2020 is het aanvraagloket geopend voor de subsidievaststelling van de eerste NOW-periode (maart, april en mei 2020), ook het loket van NOW-2 (juni, juli, augustus en september 2020) staat sinds maart 2021 open. Op 3 oktober opent ook het loket voor de derde van de in totaal zes tranches van de NOW-regeling.

Door aanpassing van het controleprotocol en de standaarden worden mogelijke obstakels weggenomen voor bedrijven om de aanvraag van de definitieve NOW-subsidie te doen. Met name het concernbegrip waarmee in de NOW gewerkt wordt, leidt bij complexe internationale groepen tot omvangrijke accountantsonderzoeken.

Nieuw is nu dat wanneer de accountant de controle niet volledig kan uitvoeren, deze na uitvoering van de verplichte werkzaamheden een zogenoemde oordeelonthouding met inherente beperking kan afgeven. Dat heeft dan geen volledige nihil vaststelling van de subsidie tot gevolg, maar levert alleen een korting op van tien procent op de gehele NOW-subsidie.

Volgens een schatting hebben circa 120 tot 160 bedrijven die NOW hebben aangevraagd zo’n complexe structuur. Gezamenlijk hebben die tussen de 360 en 440 miljoen euro aan NOW-subsidie ontvangen voor het behoud van banen.

Veertien weken extra voor verklaring

Om de druk bij de accountants te verlichten, kunnen bedrijven tot veertien weken na de vaststellingsaanvraag nog een accountants- of derdenverklaring indienen. Deze aanvullende veertien weken gelden alleen als de vaststelling vóór 31 oktober aanstaande is aangevraagd. Accountants trokken al eerder aan de bel bij SZW, omdat de deadline voor controle van de NOW-verantwoording in gevaar kwam.

Op dit moment blijft het aantal vaststellingsverzoeken voor NOW-1 nog achter. UWV heeft nu 64.000 verzoeken binnen van de circa 140.000 aanvragers. Meer dan de helft, ongeveer 76.000 bedrijven, moet dit dus in de komende twee maanden nog doen. Het is belangrijk dat deze bedrijven dit echt voor 31 oktober aanstaande doen, benadrukt het ministerie. Als het UWV voor 1 november geen verzoek binnen heeft, wordt de subsidie op nihil vastgesteld en heeft een bedrijf geen recht op de NOW.

Bron: NBA

Gerelateerde artikelen

Toon alles

Vaste reiskostenvergoeding ook na 1 oktober nog onbelast te verstrekken

Vanwege de coronacrisis werken veel medewerkers gedeeltelijk of volledig thuis. Tot 1 oktober 2021 bestond al een goedkeuring waardoor de werkgever een onbelaste vaste...

Het functiehuis, alles wat u moet weten

Bent u als ondernemer of HR manager op zoek naar hulp bij het opstellen van een functiehuis? Dan bent u bij Brouwers aan het...

Prinsjesdag 2021: belangrijkste wijzigingen HR

Op Prinsjesdag heeft het demissionaire kabinet de plannen voor 2022 bekend gemaakt. Ook dit jaar zijn er belangrijke wijzigingen voor u als ondernemen, waarbij...